Fakta och råd

Här finner du en mängd fakta, råd och myndighetskrav som konsumenter ofta söker information om. Få reda på vad du själv kan göra för att bidra till de större målen kring ett cirkulärt samhälle.

Samtliga fakta och råd

Återbruka

Återbruka

Vad innebär det att återbruka?
Det här kan du återbruka
Så återanvänds komponenterna
Producenter
Återförsäljare
Vilka komponenter återbrukas?
Skillnad återvinna och återbruka
Återställ för kunna återbruka
Radera datan i din enhet
Lätt att göra rätt
Råd för att cirkulera rätt saker

Återvinna

Återvinna

Skillnad återvinna och återbruka
Livscykeltänk
Metaller
Plaster
Ädelmetaller
När ska man återvinna/återbruka?

Forskning

Forskning

Återbruk och smart design
Det vi gör här ger eko i omvärlden
Samarbeten och kunskapsbyggande

Lagkrav

Lagkrav

Lag kring elavfall
Förordning om producentansvar
Lag kring elavfall
Så jobbar branschen

Statistik

Statistik

Hållbarhetsredovisning 2021
Statistik El-avfall