Ett initiativ av Elektronikbranschen

Det här kan du återbruka

På Cirkulera Mera fokuserar vi på informera kring återbruk av mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. Återförsäljarna som hanterar cirkuleringen i butik eller på nätet tar ansvar för om de kan cirkulera och återbruka mer elektronik än dessa produkter. 

Återbruka följande saker hos Svenska återförsäljare:

 1. Mobiltelefoner och smartphones
 2. Läsplattor
 3. Smarta klockor

Vart kan du lämna in dina produkter för återbruk?
Besök vår lista över Svenska återförsäljare

Att återbruka innebär att man tar befintlig teknik och komponenter för att skapa ny teknik. Det är ett miljövänligt sätt att ta vara på det som finns, och få ut det mesta möjliga ur tekniken. Genom att återbruka så får man icke bara en ny produkt utan man sparar även in på användningen av nya råvaror. 

Processen för återbruk är att alla metaller, plaster och andra komponenter som finns i en teknik förädlas och byter form för att passa in i ny teknik. Ädelmetaller, som är svåra att ta utvinna, smälts ned och tar ny form. Bland annat metaller omvandlas till helt andra produkter. Plaster smälts ned för att skapa nya plastprodukter. Syftet med återbruk är att alla delar som lämnas in skall omvandlas till ny teknik eller nya produkter. 

De gamla komponenterna återbrukas så att de kan bli nya produkter som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. Komponenterna används även för att ta fram helt andra produkter. Som en sammanfattning kan man säga att man genom återbruk kan ta befintlig teknik och komponenter och skapa ny teknik. Följande komponenter återanvänds i ny teknik: 

 • Metaller 
 • Plaster 
 • Ädelmetaller 
 • Andra komponenter 

Genom att återanvända komponenter kan producenter skapa nya produkter som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. Följande är några exempel på produkter som man kan skapa genom att återanvända komponenter: 

 • Metaller – Metaller kan användas för att skapa skal för mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. 
 • Plaster – Plaster kan användas för att skapa knappar och bakgrundar för mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. 
 • Ädelmetaller – Ädelmetaller kan användas för att skapa kontakter och ledningar i tekniken. 
 • Andra komponenter – Andra komponenter som batterier, processorer och minne kan även återanvändas för att skapa nya produkter. 

Att återbruka är ett miljövänligt sätt att ta vara på det som finns och få ut det mesta möjliga ur tekniken. Genom att återbruka så får man icke bara en ny produkt utan man sparar även in på användningen av nya råvaror. Det betyder att producenter kan spara tid och pengar samtidigt som man får en miljövänlig produkt.