Ett initiativ av Elektronikbranschen

Metaller

Metaller är beståndsdelar som finns naturligt i jorden och som har viktiga egenskaper som gör att vi kan använda dem i nästan alla typer av produkter, från konstruktioner till smycken.

Det finns olika typer av metaller, både återvunna och ädelmetaller, och de varje har sina egna unika egenskaper. Metallskrot från gamla produkter kan återanvändas för att skapa nya produkter, vilket är miljövänligt och kan minska kostnaderna för produktion. Ädelmetaller, som guld, silver och platina, är dyra men har höga korrosions- och oxidationsegenskaper, vilket gör att de är mycket lämpliga för att skapa tekniska produkter. 

Metaller är särskilt viktiga för den moderna tekniska utvecklingen, inte minst när det gäller tillverkningen av mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. Mobiltelefoner, till exempel, innehåller ett antal metaller som tungmetaller som kobolt, zink och nickle, men även ädelmetaller som guld och platina. Läsplattor innehåller ofta aluminium, järn, koppar och specialmetaller som gallium och indium. Smarta klockor är ofta gjorda av rostfritt stål, aluminium eller titan. 

Här är en kompletterande lista med exempel på olika metaller som används i produktionen av mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor: 

Återvunna metaller:

 • Kobolt
 • Zink
 • Nickle
 • Koppar

Ädelmetaller:

 • Guld
 • Silver
 • Platina
 • Palladium 

Specialmetaller

 • Gallium
 • Indium
 • Titan
 • Aluminium

Metaller är en otroligt viktig del av den moderna tekniska utvecklingen och används för att skapa olika produkter, från mobiltelefoner och läsplattor till smarta klockor. Återvunna metaller är miljövänliga och kan minska produktionskostnaderna, medan ädelmetaller har höga oxidation- och korrosionsegenskaper som gör att de är mycket lämpliga för tekniska produkter.