Ett initiativ av Elektronikbranschen

När ska man återvinna/återbruka?

Det finns många fördelar med att återvinna eller återanvända material för att bygga ett hållbart samhälle. I dagens värld är det viktigare än någonsin att ta hand om varandra och vår miljö.

Vi måste ta ansvar för att säkerställa att vi har en ljus framtid. För att nå Sveriges miljömål, som är att bli ett förstahandsval för cirkulär ekonomi, måste vi alla vara med och bidra. 

Mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor är alla produkter som vi ofta tar för givet men som är mycket resurskrävande att producera. Att återanvända dem hjälper oss att minska den miljöpåverkan som de producerar. När vi återanvänder tar vi också hand om de råvaror som vi redan har och förlänger produkternas livslängd. När vi återvinna, återställer vi produkter till sitt ursprungliga skick. Det är ett miljövänligt sätt att producera nya produkter utan att ta upp nya resurser. 

För att återvinna/återanvända mobiler, läsplattor och smarta klockor: 

  • Köp återanvända produkter. 
  • Skänk produkter till organisationer som återanvänder dem. 
  • Lämna in gamla produkter till återförsäljare.
  • Reparera skadade produkter istället för att slänga dem.
  • Lämna in produkter till återvinningscentrum för att få dem återvunna.
  • Lämna in produkter som skrot till återvinningar.
  • Lämna in produkter till företag som återvinner dem.
  • Skänk produkter som skrot till organisationer som återvinner dem. 

Att återvinna eller återanvända mobiler, läsplattor och smarta klockor är ett viktigt steg mot att nå Sveriges miljömål. Genom att återvinna eller återanvända produkter kan vi förbättra och förlänga livslängden på produkterna. Samtidigt minskar vi den miljöpåverkan som produkterna producerar. Genom att återvinna, återanvända och reparera produkter kan vi bidra till ett hållbart samhälle och ett cirkulärt samhälle.