Ett initiativ av Elektronikbranschen

Navigera dig rätt

Återbruka

Återvinn

Kunskap

Om Cirkulera Mera

Cirkulera Mera

Cirkulera din hemelektronik på ett tryggt och säkert så komponenterna kan återbrukas till ny teknik

Nästan all elektronik kan cirkuleras, såvida tekniken inte är för gammal. För att kunna cirkulera din enhet så behöver den värderas hos en återförsäljare, det för att bestämma hur välmående enheten är och hur ny produkten är, du behöver också kunna säkerställa att du kan återställa enheten innan den kan lämnas in. Återförsäljaren gör en egen värdering av din produkt och när du lämnar in den så får du värdet i värderingen att handla för i butiken.

Enheten behöver uppfylla vissa krav

Modern teknik

Modern teknik

Om du inte kan återställa din elektronik så går det inte att cirkulera den hos en återförsäljare. Då kan du istället återvinna den hos ett av landets återbruk. Där tas den säkert om hand och komponenterna kommer till användning igen.

Atervinning

Funktionskontrollerad

Varje kommun har ett flertal återbruk och där kan du sortera din utrustning på rätt sätt. Personalen på återbruket hjälpa dig med eventuella frågor om din utrustning.

Atervinning

Återställd

Genom att sortera och återvinna så hjälper du dels att produkterna och komponenterna tas om hand på rätt sätt. Och dels hjälper du miljön genom att bidra till ett mer hållbart samhälle.