Återvinn det du inte kan återbruka och cirkulera

En del produkter är för gamla för att kunna cirkuleras hos återförsäljare. Då är det bra att återvinna din elektronik på ett av landets alla återvinningscentraler. Genom att samarbeta och återvinna så hjälper vi miljön och Sverige att nå sina miljö- och klimatmål.