Ett initiativ av Elektronikbranschen

Cirkulera Mera atervinningscentral scaled

Återvinn det du inte kan återbruka

En del produkter är för gamla för att kunna cirkuleras hos återförsäljare. Då är det bra att återvinna din elektronik på ett av landets återvinningscentraler. Genom att du bidrar så hjälper du miljön och Sverige att nå sina miljö- och klimatmål.