Navigera dig rätt

Cirkulera din elektronik

Hitta en återförsäljare nära dig

Så gör du när du ska återvinna

Det är enkelt att göra rätt och på landets alla återvinningscentraler så är det enkelt att återvinna din hemelektronik som du inte längre kan cirkulera hos en återförsäljare. Du behöver återvinna elprodukter som du inte längre använder. Om produkterna är relativt nya så kan de möjligen cirkuleras. Då kan du lämna in dem för en värdering hos en återförsäljare, men bara om du har tillgång till enheten och kan återställa den och radera dess innehåll. Om du inte kan det så behöver den istället återvinnas.

Återvinn eller cirkulera?

Om du inte kan återställa din elektronik så går det inte att cirkulera den hos en återförsäljare. Då kan du istället återvinna den hos ett av landets återbruk. Där tas den säkert om hand och komponenterna kommer till användning igen.

Besök ett av landets återvinningscentraler

Varje kommun har ett flertal återvinningscentraler och där kan du sortera din utrustning på rätt sätt. Personalen på återvinningscentralen hjälpa dig med eventuella frågor om din utrustning.

Återvinning 3 2

Det är enkelt att göra rätt för miljön

Genom att sortera och återvinna så hjälper du dels att produkterna och komponenterna tas om hand på rätt sätt. Och dels hjälper du miljön genom att bidra till ett mer hållbart samhälle.