Ett initiativ av Elektronikbranschen

Navigera dig rätt

Cirkulera Mera och Elektronikbranschen

Om Cirkulera Mera

Cirkulera Mera är ett initiativ av ElektronikBranschen. ElektronikBranschen är branschorganisationen för leverantörer, distributörer och återförsäljare inom konsumentelektronik, foto och service.

Sedan flera år tillbaka finns möjligheten att, förutom på återvinningscentraler, lämna in sin gamla mobiltelefon och annan hemelektronik i butikerna. Insamlingsnivån av mobiltelefoner har dock generellt varit ganska låg i butik. Totalt sett i Sverige lämnas endast knappt en miljon mobiltelefoner in för återvinning av de cirka 3,5 miljoner mobiltelefoner som säljs. Det är Cirkulera Meras uppgift att informera allmänheten om detta.

Cirkulera Meras uppgift

Cirkulera Meras huvuduppgift är att informera och guida allmänheten om hur man cirkulerar gammal elektronik och vart man gör det, hur det går till och i vilken omfattning det görs. Samt informera om kunskap och råd för att en hållbar cirkulär miljö. Detta gör vi tillsammans med leverantörer, producenter, distributörer och återförsäljare i Sverige.

ElektronikBranschens uppgift

Tillsammans jobbar vi för en hållbar elektronikbransch. Vår huvudsakliga uppgift är att informera, såväl internt som externt, om vad som händer i branschen samt stötta medlemsföretagen i viktiga frågor. Vi bevakar och påverkar även i frågor som är viktiga för branschen.

Utöver det erbjuder vi till exempel också utbildning i miljöfrågor, samordnar branschen i hållbarhetsfrågor samt är en möteplats och kontaktyta för branschen. Vi är en viktig remissinstans för branschens frågor.

ElektronikBranschen är avtalspart mot CopySwede gällande privatkopieringsersättning i det så kallade branschavtalet.

Många av våra leverantörer är globala och som minst nordiska. Därför har vi även ett gott samarbete med våra systerorganisationer i de andra nordiska länderna samt ett fördjupat samarbete med konsult i Danmark för medlemmar som är intresserade av detta. Kontakta oss för mer information.