Ett initiativ av Elektronikbranschen

Så jobbar branschen

I takt med att miljöfokuset ökar ställs stora krav på företag att jobba för att uppfylla de mål som ställts upp av EU och Sverige för att nå en mer cirkulär ekonomi.

För att säkerställa att de miljömål som sattes upp av EU och Sverige uppfylls, har företag tillgripit olika strategier för att kunna möta dessa mål. 

Producenter Producenter, såsom Apple, Samsung och Huawei, har tagit stora steg för att uppfylla de miljömål som sattes. De har gjort detta genom att införa återanvändningsprogram, vilket innebär att användare kan skicka in sina gamla enheter till ett återvinningscenter för att få dem återanvända. De har även uppmanat sina användare att sälja eller donera sina gamla enheter istället för att slänga dem. Apple och Samsung har också implementerat återvinning av batteri, olja och andra material som används i deras produkter, vilket hjälper till att minska mängden avfall som orsakas. 

Återförsäljare

Återförsäljare, som Elgiganten och Webhallen, har tagit stora steg för att möta miljömålen. De har lagt stor vikt vid miljövänliga alternativ som att använda återvunnet material för att bygga sina produkter, samt att använda återvinningsprogram för att återvinna gamla produkter. Elgiganten har till exempel infört ett återvinningsprogram som erbjuder kunderna att lämna in sina gamla produkter för att få dem återanvända. Webhallen har å andra sidan infört ett program som innebär att de tar emot gamla produkter från kunderna och säljer dem vidare till andra konsumenter som är intresserade av att köpa dem, vilket också hjälper till att minska mängden avfall som orsakas. 

Elektronikbranschen i stort

Elektronikbranschen har också tagit stora steg för att möta miljömålen. Företag som Microsoft, Sony och Panasonic har infört olika strategier för att minska mängden avfall som orsakas. Microsoft har till exempel infört en återvinningstjänst som innebär att användare kan lämna in gamla produkter för att få dem återanvända. De har även infört ett program som innebär att de tar emot gamla produkter från kunderna för att återvinna dem. Sony har infört ett program som kallas “Green Power”, som innebär att de tar emot gamla produkter och återvinner dem för att skapa nya produkter. Panasonic har också infört ett program som kallas “Recycle Program”, som innebär att de tar emot gamla produkter och återvinner dem och skapar nya produkter. 

Leverantörer i kedjan kring den cirkulära ekonomin Leverantörer som övervakar den cirkulära ekonomin har också tagit stora steg för att möta miljömålen. Leverantörer som Intrum, Sellpy och Sweco har infört olika strategier för att hjälpa företag att minska mängden avfall som orsakas. Intrum har till exempel infört ett program som innebär att de samlar in gamla produkter och återvinner dem för att skapa nya produkter. Sellpy har också infört ett program som innebär att de tar emot gamla produkter och återvinner dem för att skapa nya produkter. Sweco har infört ett program som kallas “Circular Economy”, som innebär att de tar emot gamla produkter och återvinner dem för att skapa nya produkter. 

Sammanfattning

Alla de företag som nämns ovan har tagit stora steg för att möta miljömålen som sattes upp av EU och Sverige. Genom olika återvinningsprogram, återvinningsprogram och program för att återvinna gamla produkter har de tagit stora steg för att minska mängden avfall som orsakas. Dessa åtgärder har hjälpt till att minska mängden avfall som orsakas och skapat en hållbarare cirkulär ekonomi. 

Källor