Ett initiativ av Elektronikbranschen

Cirkulera Mera Aterbruka din smarklocka

Återbruka komponenterna i din hemelektronik för ett mer hållbart samhälle

I snitt finns det 36 st elprodukter per hushåll som ligger och samlar damm och inte kommer till användning hemma. Dessa kan återbrukas eller så kallat cirkuleras genom att man lämnar in dem hos en återförsäljare. Hos en återförsäljare får du ett aktuellt värde på produkten. Om alla hushåll skulle cirkulera sina elprodukter skulle vi nå vårt hållbarhetsmål snabbare.