Ett initiativ av Elektronikbranschen

Navigera dig rätt

Så återvinner du hemelektronik hos återförsäljarna

En ny förordning trädde i kraft den 1 januari 2023, som syftar till att göra det enklare för dig som konsument att återvinna din hemelektronik. Förordningen om producentansvar för elutrustning, SFS nr 2022:1276, har som mål att förebygga uppkomsten av avfall från elutrustning och att producenterna ska ta ansvar för det avfall som ändå uppstår. Detta för att minska problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger upphov till.

Lämna in direkt hos återförsäljare

Om du har en gammal dator, mobiltelefon, TV eller någon annan hemelektronik som du inte längre använder, så kan du lämna in den Direkt hos återförsäljare

Butiker som säljer hemelektronik, som t.ex. datorer, telefoner och TV-apparater, måste ta emot och återvinna det konsumentelavfall som kunderna vill lämna in, om butiken är stor nog (minst 400 kvadratmeter) och avfallet inte är för stort (yttermåtten får inte överstiga 25 cm på längden, bredden eller djupet). Det innebär att kunderna kan lämna in sina gamla elektronikprylar till butiken, och butiken är skyldig att ta hand om dem på ett miljövänligt sätt, till exempel genom att återvinna materialen eller skicka prylarna till en företag som specialiserar sig på att återvinna elektronik.

Exempel på saker du kan lämna in:

 • Datorer och laptops
 • Mobiltelefoner och surfplattor
 • TV-apparater och projektorer
 • Vitvaror som kylskåp, tvättmaskiner och torktumlare
 • Ljud- och bildutrustning som högtalare, förstärkare och DVD-spelare
 • Leksaker som fjärrstyrda bilar och drönare
 • Belysning som LED-lampor och elstakar
 • Hemautomation såsom smarta thermostater och sensorer
 • Elektriska verktyg som drillar och skruvdragare
 • Konsumentelektronik som MP3-spelare och spelkonsoler
 • Elljusstakar, ljusslingor, klockor och routrar

Genom att lämna in din gamla elektronik hos en återförsäljare, bidrar du till att minska mängden avfall och Skadliga ämnen i elektronik

Det är viktigt att återvinna elektronik på rätt sätt eftersom det ofta innehåller skadliga ämnen som bly, kadmium och kvicksilver som kan skada människors hälsa och miljön om de inte hanteras på rätt sätt.

Genom att lämna in din elektronik till en återförsäljare eller en återvinningscentral så kan du vara säker på att det hanteras på ett ansvarsfullt sätt och att skadliga ämnen inte släpps ut i naturen.

Så, om du har någon gammal hemelektronik som du inte längre använder, tänk på att lämna in den direkt hos återförsäljaren eller på en återvinningscentral.

Det är en enkel och viktig handling för att bidra till en hållbar utveckling och skydda miljön och hälsan för oss alla att återvinna vår hemelektronik på rätt sätt. Genom att lämna in våra gamla elektronikprylar till återförsäljare som tar emot konsumentelavfall, kan vi vara säkra på att det hanteras på ett miljövänligt sätt. Så nästa gång du byter ut din dator, mobiltelefon eller TV, tänk på att lämna in den hos en återförsäljare som erbjuder återvinning. På så sätt kan vi alla bidra till att minska mängden av avfall och skadliga ämnen som släpps ut i miljön. Så låt oss alla göra vår del för en hållbar framtid!

Varför producenter ska ta ansvar för avfallet

Producenter är ansvariga för att skapa produkter som inte skadar miljön och hälsan för människor. Därför är det också deras ansvar att se till att produkterna hanteras på ett sätt som inte skadar miljön och hälsan när de blir avfall. Genom att ta ansvar för det avfall som deras produkter ger upphov till, kan producenterna bidra

När behöver återförsäljaren inter erbjuda återvinning?

Om butiken är mindre än 400 kvadratmeter så är det inte obligatoriskt för butiken att ta emot konsumentelavfall. Men det finns fortfarande möjligheter för konsumenten att lämna in elektronikavfall på andra ställen, till exempel på återvinningscentraler eller via kommunala insamlingssystem. Många butiker väljer ändå att erbjuda möjligheten att lämna in elektronikavfall, även om det inte är ett lagkrav.