Ett initiativ av Elektronikbranschen

Vad betyder Cirkulera?

Cirkulera är ett samlingsnamn för både återvinning och återbruk. Att Cirkulera är att beskriva en process där material och resurser återanvänds och återvinns i en sluten kretslopp, istället för att hamna i avfallssystemet.

På så sätt minskar man resursförbrukningen och avfallsmängderna, vilket är viktigt för att uppnå en mer hållbar och miljövänlig framtid. 

Cirkulera är ett samlingsnamn som innefattar alla former av återbruk och återvinning för elektronik. Genom att återbruka och återvinna material och resurser i ett slutet kretslopp kan vi bidra till att minska behovet av att utvinna nya resurser för produktion av nya varor. Genom att använda cirkulerade komponenter och material bidrar vi till en minskad miljöpåverkan.

Cirkulera kan exempelvis innebära att man återvinner material från avfall och gör nya produkter av dessa, eller att man återanvänder befintliga produkter genom att reparera och uppgradera dem istället för att köpa nya, alternativt återbruka komponenterna i tekniken i syfte att skapa nya.

Genom att följa dessa råd kan du cirkulera rätt saker och säkerställa att du använder tekniken på ett säkert, miljövänligt och effektivt sätt.