Ett initiativ av Elektronikbranschen

Navigera dig rätt

Cirkulera din elektronik

Hitta en återförsäljare nära dig

Skillnad mellan återbruka och återvinna

Skillnad mellan återbruka och återvinna

Vi reder ut vad som är vad och hur det ligger till och du som konsument kan göra skillnad på dessa två begrepp. För skillnaden är stor och har flera viktiga moment som påverkar vad som händer med produkterna efter du återbrukat eller återvunnit dem.

Vad är det för skillnad på återbruk och återvinning?

Det är lätt att förväxla återbruk med återvinning. Med återvinning menas den process där ”nytt” material ersätts med insamlat återanvänt material. Återbruk är i de flesta fall mer miljövänligt då det förlänger en produkts livslängd vilket hämmar nytillverkning och konsumtion av nya varor.

Så vet du om du kan cirkulera en produkt eller om du behöver återvinna den

Forsok lgen

Radera datan och återställ enheten

För att kunna cirkulera din enhet så behöver du kunna radera din personliga data och återställa enheten. Om du kommer åt datan och kan återställa så kan låta en återförsäljare värdera din enhet. Hitta en återförsäljare

Besök ett av landets återvinningscentraler

Kommer du inte åt din enhet?

Om du inte kan återställa din enhet så kan du inte cirkulera den. Utan tillgång till enheten så kan inte komponenterna återbrukas och bli till ny teknik. Det innebär att du behöver återvinna den på ett återbruk istället. Hitta ett återbruk

Återvinning 3 2

Det är enkelt att göra rätt för miljön

Oavsett om du kan återbruka komponeterna och radera datan på din enhet eller inte så gör du en stor insats för miljön. Låt inte gamla oanvända produkter ligga i byrålådan hemma, bidra till en mer hållbar miljö.

Cirkulär modell

Den cirkulära modellen beskriver processen hur återvinning, återtillverkning, renovering och service går till och hur de olika områderna återbrukas på ett cirkulärt sätt, vilket bidrar till en hållbar process.

Cirkulär modell