Ett initiativ av Elektronikbranschen

Skillnad återvinna och återbruka

Det är lätt att förväxla återbruk med återvinning. Med återvinning menas den process där ”nytt” material ersätts med insamlat återanvänt material. 

Återbruk är en process som går ut på att använda produkter som redan tillverkats igen. Det kan innebära att man försöker återföra produkter som skadats eller inte längre används till samma syfte som den ursprungliga enheten gjorde. Att återbruka innebär också att en produkt kan användas av någon annan på en andrahandsmarknad, eller att en trasig produkt repareras för att få fortsatt livslängd och användning.


Exempel på återvinning:

  1. Återvinning av metaller som aluminium, stål och koppar
  2. Återvinning av plast som polyeten och polypropen
  3. Återvinning av elektroniska komponenter som kretsar och chips

Exempel på återbruk: 

  1. Lämna in gamla produkter för komponentåterbruk
  2. Användning av begagnade produkter
  3. Reparation av gamla produkter.
  4. Uppdatering av produkter med nya delar