Ett initiativ av Elektronikbranschen

Lätt att göra rätt

Att återbruka och cirkulera dina hemelektronikprodukter är enkelt och hjälper både miljön och samhället.

Genom att lämna in din läsplatta, mobiltelefon eller smartklocka till en återförsäljare kan du få pengar tillbaka, och du bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle. 

För att återbruka produkter behöver du bara besöka en återförsäljare för att få dem värderade. Om produkten är för gammal för att cirkuleras måste den istället återvinnas. Det är dock viktigt att notera att det kan skilja sig något mellan återförsäljare när det gäller detta. Att återbruka mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor är inte bara enkelt, det är också väldigt viktigt. Om du inte återbrukar din produkt kommer den att hamna på en soptipp, vilket inte bara är skadligt för miljön utan även för samhället. Därför är det viktigt att återbruka så mycket som möjligt istället för att låta produkten gå till spillo. 

För att hjälpa dig att göra det lätt att återbruka dina produkter kan du ta hjälp av olika återförsäljare eller återvinningsföretag. De flesta återförsäljare erbjuder sina kunder att lämna in och få en värdering på produkten, och om produkten kan cirkuleras får du dels pengar tillbaka, dels bidrar du till miljön. Det finns även andra alternativ som att sälja din produkt på nätet eller återvinna den hos en återvinningscentral. Detta är ett bra sätt att säkerställa att din produkt kommer att finnas tillgänglig för fler att njuta av. 

Till sist är det viktigt att komma ihåg att återbruka och cirkulera dina hemelektronikprodukter är lätt och kan ha en stor inverkan på miljön och samhället. Genom att lämna in och få dina produkter värderade, och om möjligt cirkulera dem, så gör du både dig själv och miljön en stor tjänst.