Ett initiativ av Elektronikbranschen

Vad betyder Cirkulera?

Cirkulera är ett samlingsnamn för både återvinning och återbruk. Att Cirkulera är att beskriva en process där material och resurser återanvänds och återvinns i en sluten kretslopp, istället för att hamna i avfallssystemet. På så sätt minskar man resursförbrukningen och avfallsmängderna, vilket är viktigt för att uppnå en mer hållbar och miljövänlig framtid.  Cirkulera är […]

Lätt att göra rätt

Att återbruka och cirkulera dina hemelektronikprodukter är enkelt och hjälper både miljön och samhället. Genom att lämna in din läsplatta, mobiltelefon eller smartklocka till en återförsäljare kan du få pengar tillbaka, och du bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle.  För att återbruka produkter behöver du bara besöka en återförsäljare för att få dem värderade. […]

Vad innebär det att återbruka?

Skillnad mellan återbruka och återvinna

Att återbruka din hemelektronik är ett bra sätt att minska överkonsumtionen och hjälpa miljön. I Sverige finns det många återförsäljare som hjälper dig att cirkulera din elektronik, som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor.  Återbrukning innebär att teknik som inte längre används sorteras ned till beståndsdelar. Varje komponent tas om hand och återanvänds sedan av producenter […]