Lätt att göra rätt

Att återbruka och cirkulera dina hemelektronikprodukter är enkelt och hjälper både miljön och samhället. Genom att lämna in din läsplatta, mobiltelefon eller smartklocka till en återförsäljare kan du få pengar tillbaka, och du bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle.  För att återbruka produkter behöver du bara besöka en återförsäljare för att få dem värderade. […]

Vad innebär det att återbruka?

Att återbruka din hemelektronik är ett bra sätt att minska överkonsumtionen och hjälpa miljön. I Sverige finns det många återförsäljare som hjälper dig att cirkulera din elektronik, som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor.  Återbrukning innebär att teknik som inte längre används sorteras ned till beståndsdelar. Varje komponent tas om hand och återanvänds sedan av producenter […]