Ett initiativ av Elektronikbranschen

Statistik El-avfall

Det återvanns cirka 40 000 ton el-avfall i Sverige under 2021. Av detta el-avfall återvanns cirka 70 procent, medan resten skickades till förbränning eller deponering. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner och län vad gäller återvinning av el-avfall. Vissa kommuner och län har en mycket hög återvinningsgrad, medan andra har en lägre återvinningsgrad. Nedan […]

Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisning 2021 är en rapport utgiven av den svenska miljöfonden som rör hållbart samhällsbyggande, och som ger en inblick i vilka strategier och aktiviteter som måste vidtas för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande. Rapporten fokuserar på statistik, småelektronik, el-avfall och hur det påverkar konsumenter i Sverige.  Statistik  Rapporten ger en överblick över den svenska samhällsutvecklingen […]