Ett initiativ av Elektronikbranschen

Vad betyder Cirkulera?

Cirkulera är ett samlingsnamn för både återvinning och återbruk. Att Cirkulera är att beskriva en process där material och resurser återanvänds och återvinns i en sluten kretslopp, istället för att hamna i avfallssystemet. På så sätt minskar man resursförbrukningen och avfallsmängderna, vilket är viktigt för att uppnå en mer hållbar och miljövänlig framtid.  Cirkulera är […]

Återförsäljare

En återförsäljare av småelektronik är ett företag som köper in olika typer av elektronisk utrustning som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor för att sälja de till konsumenter. Återförsäljare kan finnas både på nätet och i fysiska butiker. I Sverige finns det ett stort utbud av återförsäljare som erbjuder många olika typer av elektronik.  De största […]

Vad innebär det att återbruka?

Skillnad mellan återbruka och återvinna

Att återbruka din hemelektronik är ett bra sätt att minska överkonsumtionen och hjälpa miljön. I Sverige finns det många återförsäljare som hjälper dig att cirkulera din elektronik, som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor.  Återbrukning innebär att teknik som inte längre används sorteras ned till beståndsdelar. Varje komponent tas om hand och återanvänds sedan av producenter […]