Cirkulera mera!

TRE STARKA ANLEDNINGAR TILL ATT DU SKA CIRKULERA DIN MOBILTELEFON

1. Du hjälper till att rädda miljön

Mobiltelefonens miljöbelastning är som störst vid tillverkningen – närmare bestämt vid utvinningen av råvarorna. Genom att lämna in din mobiltelefon till hemelektronikbutik ser du till att den får nytt liv, helst genom återanvändning av telefonen i sin helhet, men annars genom återvinning och tillvaratagning av materialet. På så sätt hjälper du till att ta hand om jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Cirkulera Mera
Cirkulera Mera

1. Du hjälper till att rädda miljön

Mobiltelefonens miljöbelastning är som störst vid tillverkningen – närmare bestämt vid utvinningen av råvarorna. Genom att lämna in din mobiltelefon till hemelektronikbutik ser du till att den får nytt liv, helst genom återanvändning av telefonen i sin helhet, men annars genom återvinning och tillvaratagning av materialet. På så sätt hjälper du till att ta hand om jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Cirkulera Mera

2. Låt din gamla mobil bli en resurs istället för att samla damm i byrålådan

Det bästa för miljön och klimatet är om produkter används så länge de fungerar. När de en dag går sönder kan de istället bli en värdefull resurs som material i nya produkter. Vart alla oanvända mobiltelefoner tar vägen är det ingen som kan säga med säkerhet, men många av dessa antas ligga bortglömda i byrålådor runt om i landet. Men en mobil som samlar damm i byrålådan gör ingen nytta. Vi behöver därför gemensamt kraftsamla för att förbättra statistiken – varje mobiltelefon som cirkuleras gör skillnad.

3. Det är tryggt och säkert

För många är mobilen en personlig tillhörighet och beslutet att lämna ifrån sig den kan ibland hindras av rädslan för att personlig information ska hamna i någon annans händer. I samband med att du lämnar in din mobiltelefon för återbruk kan du på många ställen få en fullständig radering av all information tillsammans med ett skriftligt intyg på det. Ska mobilen istället återvinnas kommer den att brytas ned i den grad att ingen information finns kvar.

Cirkulera Mera
Cirkulera Mera

3. Det är tryggt och säkert

För många är mobilen en personlig tillhörighet och beslutet att lämna ifrån sig den kan ibland hindras av rädslan för att personlig information ska hamna i någon annans händer. I samband med att du lämnar in din mobiltelefon för återbruk kan du på många ställen få en fullständig radering av all information tillsammans med ett skriftligt intyg på det. Ska mobilen istället återvinnas kommer den att brytas ned i den grad att ingen information finns kvar.

CIRKULERA MED OSS!

Detta är ett initiativ av ElektronikBranschen, en branschorganisation som samlar Sveriges seriösa leverantörer och återförsäljare inom hemelektronik

ElektronikBranschen

Våra erbjudanden