Ett initiativ av Elektronikbranschen

Så jobbar branschen

I takt med att miljöfokuset ökar ställs stora krav på företag att jobba för att uppfylla de mål som ställts upp av EU och Sverige för att nå en mer cirkulär ekonomi. För att säkerställa att de miljömål som sattes upp av EU och Sverige uppfylls, har företag tillgripit olika strategier för att kunna möta […]