Ett initiativ av Elektronikbranschen

Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisning 2021 är en rapport utgiven av den svenska miljöfonden som rör hållbart samhällsbyggande, och som ger en inblick i vilka strategier och aktiviteter som måste vidtas för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande. Rapporten fokuserar på statistik, småelektronik, el-avfall och hur det påverkar konsumenter i Sverige.  Statistik  Rapporten ger en överblick över den svenska samhällsutvecklingen […]