Ett initiativ av Elektronikbranschen

De viktigaste lagarna

Vi lever i en digital värld där det finns en stor användning av elektroniska produkter som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. När dessa produkter blir föråldrade eller inte längre fungerar, måste de kasseras och därmed också destrueras på ett miljövänligt sätt. Det finns lagar som styr hur man ska hantera elavfall. Dessa lagar är utformade […]

Lag kring elavfall

Elavfall är ett ökande problem, och för att säkerställa att konsumenter i Sverige förstår vad som gäller när det gäller elavfall har staten tagit fram en lagstiftning för att reglera hur elavfall ska hanteras. Lagstiftningen gäller alla typer av elavfall, inklusive mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. Syftet med lagen är att begränsa elavfallets negativa effekter […]

Producenter

En producent är ett företag som tar fram produkter som konsumenter kan köpa. Producenter tar fram olika typer av produkter som konsumenter kan använda och köpa. En producent är ansvarig för att styra produktutvecklingen och för att se till att produkten är säker och uppfyller kraven som konsumenter kan ha.  I Sverige finns det ett […]