Ett initiativ av Elektronikbranschen

Samarbeten och kunskapsbyggande

Samarbeten och kunskapsbyggande är nyckeln till att skapa ett ekosystem som är hållbart för alla parter. Det handlar om att förena vår kunskap för att skapa lösningar som bäst tjänar samhället och vår miljö. Genom att utnyttja möjligheterna som digitalisering ger oss, kan våra samarbeten och kunskapsbyggande bli bättre och mer effektiva.  Utvecklingen av digitala […]

Det vi gör här ger eko i omvärlden

Sverige har en stor roll som förebild när det gäller miljö och teknisk utveckling. Vi har en stor potential att visa världen att det är möjligt att skapa hållbara lösningar för att förbättra vår miljö.  Sverige har de senaste decennierna arbetat aktivt för att minska miljöpåverkan, vilket har lett till att vi har tagit stora […]

Återbruk och smart design

Forskning kring återbruk och smart design har ökat de senaste åren som ett resultat av ökad miljömedvetenhet. Återbruk och smarta designlösningar är viktiga steg för att minska vårt kol-fotavtryck och motverka klimatförändringarna. I Sverige har vi ett ambitiöst miljömål om att minska vår miljöpåverkan till år 2030. För att nå det målet måste alla stödja […]