Ett initiativ av Elektronikbranschen

Det vi gör här ger eko i omvärlden

Sverige har en stor roll som förebild när det gäller miljö och teknisk utveckling. Vi har en stor potential att visa världen att det är möjligt att skapa hållbara lösningar för att förbättra vår miljö.  Sverige har de senaste decennierna arbetat aktivt för att minska miljöpåverkan, vilket har lett till att vi har tagit stora […]

Återbruk och smart design

Forskning kring återbruk och smart design har ökat de senaste åren som ett resultat av ökad miljömedvetenhet. Återbruk och smarta designlösningar är viktiga steg för att minska vårt kol-fotavtryck och motverka klimatförändringarna. I Sverige har vi ett ambitiöst miljömål om att minska vår miljöpåverkan till år 2030. För att nå det målet måste alla stödja […]