Ett initiativ av Elektronikbranschen

Återbruk och smart design

Forskning kring återbruk och smart design har ökat de senaste åren som ett resultat av ökad miljömedvetenhet. Återbruk och smarta designlösningar är viktiga steg för att minska vårt kol-fotavtryck och motverka klimatförändringarna. I Sverige har vi ett ambitiöst miljömål om att minska vår miljöpåverkan till år 2030. För att nå det målet måste alla stödja […]