Ett initiativ av Elektronikbranschen

Skillnad återvinna och återbruka

Det är lätt att förväxla återbruk med återvinning. Med återvinning menas den process där ”nytt” material ersätts med insamlat återanvänt material.  Återbruk är en process som går ut på att använda produkter som redan tillverkats igen. Det kan innebära att man försöker återföra produkter som skadats eller inte längre används till samma syfte som den ursprungliga enheten gjorde. Att återbruka […]