Ett initiativ av Elektronikbranschen

Statistik El-avfall

Det återvanns cirka 40 000 ton el-avfall i Sverige under 2021. Av detta el-avfall återvanns cirka 70 procent, medan resten skickades till förbränning eller deponering. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner och län vad gäller återvinning av el-avfall. Vissa kommuner och län har en mycket hög återvinningsgrad, medan andra har en lägre återvinningsgrad. Nedan […]