Ett initiativ av Elektronikbranschen

Vad betyder Cirkulera?

Cirkulera är ett samlingsnamn för både återvinning och återbruk. Att Cirkulera är att beskriva en process där material och resurser återanvänds och återvinns i en sluten kretslopp, istället för att hamna i avfallssystemet. På så sätt minskar man resursförbrukningen och avfallsmängderna, vilket är viktigt för att uppnå en mer hållbar och miljövänlig framtid.  Cirkulera är […]