Ett initiativ av Elektronikbranschen

Vilka komponenter kan återbrukas

Alla material återvinns i en cirkulation, en del komponenter har ett högt värde för producenterna och tas om hand för att bli delar i en ny enhet, andra material så som metaller och plast återvinns.

Det finns i snitt 16 st sällsynta jordartsmetaller i en mobiltelefon. Dessa metaller finns i mycket låga koncentrationer och är därför svåra och dyra att få ut ur bergsmassan. Förutom att vara sällsynta har de helt unika egenskaper. Neodym exempelvis skapar ett starkt magnetfält vilket vi använder i hörlurar för att öka högtalarspolens känslighet och basrespons. Mer än 90% av aällsynta jordartsmetaller utvinns i Kina.

Återbruk av jordartsmetaller

Aluminium (Al) — Konstruktion samt skärm
Gallium (Ga) — Halvledare, LED
Guld (Au) — Kretskort, kontakter, elektriska komponenter
Indium (In) — Touchscreens, LED
Järn (Fe) — Högtalare, mikrofoner och andra komponenter
Kobolt (Co) — Litiumjonbatterier, högtalare
Koppar (Cu) — Mikroelektriska komponenter/ledningar
Litium (li) — Litiumjonbatterier
Nickel (Ni) — Signalskärmar, kondensatorer, batterier, mikrofoner
Silver (Ag) — Kretskort, ledare, andra elektriska komponenter
Tenn (Sn) — Kameror, pekskärmar och andra elektriska
Tungsten (W) — Vibrationsmotorer, mikrofoner

Sällsynta jordartsmetaller

Dysprosium, Europium, Neodym, Praseodymium, Yttrium med flera — Vibrationsmotorer, skärmar, högtalarmagneter

Andra komponenter återvinns

De material som inte cirkuleras återvinns och däribland har du olika plastkomponenter. Efter att en enhets alla komponenter blivit isärplockade så sorteras alla material på respektive plats och de material som inte går att återbruka återvinns och blir också till nya saker — vilket leder till ett cirkulärt samhälle.

Länkar