Ett initiativ av Elektronikbranschen

Navigera dig rätt

Cirkulera din elektronik

Hitta en återförsäljare nära dig

Bra att veta om återvinning

Återvinning av mobiltelefoner

Återvinning av mobiltelefoner – Minimera miljöpåverkan och skapa en hållbar framtid

Återvinning av mobiltelefoner är en viktig åtgärd för att minska den negativa miljöpåverkan som elektroniskt avfall, särskilt mobiltelefoner, kan medföra. Genom att aktivt välja att återvinna våra mobiltelefoner på rätt sätt när vi inte längre behöver dem, kan vi minimera den miljömässiga påverkan.

Mobiler innehåller en mångfald av återvinningsbara material, inklusive metaller och plast. Genom att återvinna dessa material kan vi effektivt minska behovet av att utvinna nya råvaror och spara energi. Återvinning av mobiler har även potential att minska risken för läckage av farliga ämnen i miljön.

För att säkerställa att mobiltelefoner återvinns på rätt sätt rekommenderar vi att man lämnar dem in till specialiserade återvinningscentraler eller tillverkare som tar ansvar för hanteringen av elektroniskt avfall, inklusive mobiltelefoner. Genom att medvetet välja att återvinna mobiltelefoner på ett ansvarsfullt sätt bidrar vi aktivt till en mer hållbar framtid för vår planet.

Så nästa gång du inte längre behöver din mobiltelefon, tänk på att återvinna den genom att lämna in den till en återvinningscentral eller tillverkare. Genom att delta i denna viktiga process bidrar vi gemensamt till att minska den negativa miljöpåverkan och främja en mer hållbar hantering av elektroniskt avfall, särskilt mobiltelefoner. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en bättre framtid för vår planet.