Ett initiativ av Elektronikbranschen

Navigera dig rätt

Cirkulera din elektronik

Hitta en återförsäljare nära dig

Bra att veta om återvinning

Återvinning av elektronik

Genom att aktivt välja att återvinna elektronik på rätt sätt kan vi tillsammans minimera den negativa miljöpåverkan och bidra till en cirkulär ekonomi. Läs vidare för att lära dig mer om vikten av återvinning av elektronik och hur du kan göra din del.

Varför återvinna elektronik?

Elektronik är en viktig del av våra liv och används i allt från mobiltelefoner och datorer till hemelektronik och vitvaror. Men när dessa produkter når slutet av sin livscykel är det viktigt att de inte hamnar i vanligt hushållsavfall eller på soptippar. Här är några skäl till varför återvinning av elektronik är avgörande:

  1. Miljöskydd: Elektronik innehåller ofta farliga ämnen som kan förorena mark, vatten och luft om de inte hanteras korrekt. Genom att återvinna elektronik kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt och förhindra miljöskador.

  2. Resursåtervinning: Elektronik innehåller värdefulla material som metaller, plast och sällsynta jordartsmetaller. Genom att återvinna dessa material kan vi minska behovet av att utvinna nya råvaror och därigenom spara på jordens begränsade resurser.

  3. Energi- och klimatpåverkan: Tillverkning av elektronik kräver stora mängder energi och bidrar till koldioxidutsläpp. Genom att återvinna elektronik och återanvända material minskar vi behovet av nyproduktion, vilket i sin tur minskar energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser.

Hur återvinner du elektronik?

För att säkerställa att elektronik återvinns på rätt sätt finns det några viktiga steg att följa:

  1. Insamling: Samla in all oönskad elektronik, inklusive mobiltelefoner, datorer, skrivare, TV-apparater och vitvaror. Kontrollera om det finns insamlingsstationer eller återvinningsprogram i ditt område där du kan lämna in elektroniken.

  2. Rätt sortering: Sortera elektroniken enligt riktlinjerna för återvinningsanläggningen. Vissa delar kan återanvändas medan andra måste behandlas på specifika sätt för att säkerställa korrekt hantering av farliga ämnen.

  3. Lämna in till återvinningsanläggning: Lämna in din elektronik till en auktoriserad återvinningsanläggning. Dessa anläggningar har den kunskap och utrustning som krävs för att återvinna elektronik på ett säkert och miljövänligt sätt.

  4. Datarensning: Innan du återvinner din elektronik, se till att radera all personlig information från enheterna för att skydda din integritet. Använd professionell datarensning eller återställ enheterna till fabriksinställningarna.