Ett initiativ av Elektronikbranschen

Navigera dig rätt

Cirkulera din elektronik

Hitta en återförsäljare nära dig

Bra att veta om återvinning

Återvinna småelektronik

Återvinna småelektronik – En hållbar praxis för framtiden

Att återvinna småelektronik är av yttersta vikt för att minska avfallsmängden och bevara värdefulla resurser. Här på denna sida kommer vi att utforska processen för återvinning av småelektronik i Sverige och betydelsen av att delta i denna hållbara praxis.

Varför återvinna småelektronik?

Återvinning av småelektronik, såsom mobiltelefoner, bärbara datorer, surfplattor och liknande enheter, spelar en avgörande roll av flera anledningar:

Minskad miljöpåverkan: Småelektronik innehåller ofta farliga ämnen som kan vara skadliga för miljön om de inte hanteras korrekt. Genom att återvinna dessa enheter på ett säkert och miljövänligt sätt undviker vi att dessa ämnen släpps ut i naturen.

Resursåtervinning: Småelektronik innehåller värdefulla material som kan återvinnas och återanvändas. Genom att återvinna småelektronik kan vi utvinna och återanvända metaller, plast och andra material, vilket minskar behovet av att utvinna och bearbeta nya resurser.

Energibesparing: Tillverkning av småelektronik kräver betydande mängder energi. Genom att återvinna och återanvända elektronik minskar vi behovet av att tillverka nya enheter, vilket sparar energi och minskar utsläppen av växthusgaser.

Återvinning av småelektronik i Sverige:

I Sverige finns en välorganiserad infrastruktur för återvinning av småelektronik. Här är några viktiga punkter att känna till om processen för återvinning av småelektronik i landet:

Insamling: Kommuner och återvinningsföretag ansvarar för att organisera insamlingen av småelektronik. Det finns särskilda insamlingsplatser och återvinningsstationer där du kan lämna dina gamla enheter för återvinning.

Sortering och demontering: Efter insamlingen genomgår de insamlade enheterna en process av sortering och demontering. Detta innebär att olika komponenter och material separeras för att kunna återvinnas på rätt sätt.

Materialåtervinning: Under återvinningsprocessen extraheras värdefulla material, som guld, koppar, silver och plast, från de demonterade enheterna. Dessa material kan sedan användas för att tillverka nya produkter.

Säker hantering av farligt avfall: Småelektronik kan innehålla farliga ämnen, som bly, kvicksilver och kadmium. Genom återvinningsprocessen säkerställs att dessa ämnen hanteras på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.

Ditt bidrag till återvinning av småelektronik:

Genom att delta i återvinningen av småelektronik kan du aktivt bidra till en hållbar framtid. Här är några sätt du kan göra skillnad:

Korrekt avfallshantering: Se till att lämna dina gamla småelektronikenheter på rätt plats för återvinning. Kontakta din kommun eller leta efter återvinningsstationer och insamlingsplatser i närheten av dig.

Återanvändning: Om din enhet fortfarande fungerar, överväg att sälja eller donera den till någon som kan ha nytta av den istället för att kasta den bort.

Sprid kunskap: Informera din familj, vänner och kollegor om vikten av att återvinna småelektronik. Ju fler som är medvetna om vikten av återvinning, desto större blir vår påverkan.