Ett initiativ av Elektronikbranschen

Navigera dig rätt

Cirkulera din elektronik

Hitta en återförsäljare nära dig

Bra att veta om återvinning

Återvinna datorer

Återvinna datorer – Minska miljöpåverkan och främja hållbarhet

Återvinning av datorer är en viktig del i arbetet för att minska den negativa miljöpåverkan som elektroniskt avfall kan orsaka. Genom att aktivt välja att återvinna våra datorer på rätt sätt när vi inte längre behöver dem, kan vi bidra till att minimera miljöpåverkan.

Datorer innehåller en mängd material som kan återvinnas, inklusive metaller och plast. Genom att återvinna dessa material kan vi effektivt minska behovet av att utvinna nya råvaror och spara energi. Återvinning av datorer har också potentialen att minska risken för läckage av farliga ämnen i miljön.

För att säkerställa att datorer återvinns på rätt sätt rekommenderar vi att man lämnar dem in till specialiserade återvinningscentraler eller tillverkare som har ansvar för att hantera elektroniskt avfall, inklusive datorer. Genom att göra ett medvetet val att återvinna datorer på ett ansvarsfullt sätt bidrar vi aktivt till en mer hållbar framtid för vår planet.

Så nästa gång du inte längre behöver din dator, tänk på att återvinna den genom att lämna in den till en återvinningscentral eller tillverkare. Genom att delta i denna viktiga process gemensamt bidrar vi till att minska den negativa miljöpåverkan och främja en mer hållbar hantering av elektroniskt avfall, särskilt datorer. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en mer hållbar framtid för vår planet.