Ett initiativ av Elektronikbranschen

Förordning om producentansvar

Producentansvar är ett begrepp som syftar till att producenter ska ta ansvar för sina produkter när de slutar fungera. Förordningen om producentansvar är en lagstiftning som finns för att skydda miljön, konsumenter och producenter. Den syftar till att leda till att produkter som tillverkas och används, återvinns och återanvänds efter att de inte längre används.  […]