Ett initiativ av Elektronikbranschen

Livscykeltänk

Livscykeltänk är en sätt att se på produkter och tjänster som de har utvecklats och producerats, och hur de används och återvinns. Livscykeltänkning innebär att man tar hänsyn till hela livscykeln för produkten, från produktion, användning, återvinning och slutligen förnyelse. Genom att använda livscykeltänk är det möjligt att minska miljöpåverkan från produkter och förbättra användarupplevelsen.  […]