Ett initiativ av Elektronikbranschen

De viktigaste lagarna

Vi lever i en digital värld där det finns en stor användning av elektroniska produkter som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. När dessa produkter blir föråldrade eller inte längre fungerar, måste de kasseras och därmed också destrueras på ett miljövänligt sätt. Det finns lagar som styr hur man ska hantera elavfall. Dessa lagar är utformade […]