Ett initiativ av Elektronikbranschen

Samarbeten och kunskapsbyggande

Samarbeten och kunskapsbyggande är nyckeln till att skapa ett ekosystem som är hållbart för alla parter. Det handlar om att förena vår kunskap för att skapa lösningar som bäst tjänar samhället och vår miljö. Genom att utnyttja möjligheterna som digitalisering ger oss, kan våra samarbeten och kunskapsbyggande bli bättre och mer effektiva.  Utvecklingen av digitala […]